Nyttan med te

Ska man försöka summera tedrickandets gynnsamma effekter på hälsan så kan man konstatera att det finns mycket som talar för att man ska dricka te regelbundet. Vilken sorts te man väljer att dricka spelar ingen större roll, eftersom de nyttiga ämnena förekommer i stort sett i alla typer av te. Även om forskningen kring teets hälsoaspekter i många fall inte kunnat presentera fullständigt vattentäta bevis för nyttan av tedrickande är det ändå så många studier som visat på gynnsamma effekter.

En ren naturprodukt

Som vi tidigare nämnt på ett flertal ställen innehåller te ett antal ämnen som har hälsosamma egenskaper och som vi mår bra av att få i oss. Till att börja med kan man konstatera att te är en ren naturprodukt, som inte innehåller några tillsatser – om man inte räknar med de smaksatta teerna, det vill säga. Dricker man sitt te utan mjölk eller socker är det dessutom nästan helt utan några kalorier, vilket säkert uppskattas av den som vill eller behöver tänka på vikten. Tänderna mår bra av te, eftersom det innehåller flour, som stärker tändernas emalj och motverkar bakteriebildning i munnen. Tedrickare har alltså bättre förutsättningar att få en bra munhygien och en frisk andedräkt än personer som inte dricker te.

Te och cancer

Man hör ofta att te skyddar mot cancer, men det är ett påstående som måste tas med en nypa salt. Sant är att så gott som allt te innehåller ganska stora mängder av så kallade antioxidanter, som neutraliserar fria syreradikaler, som kan orsaka cancer och cirkulationssjukdomar. De så kallade syreradikalerna är oxiderande föreningar som under rätt omständigheter kan skada mekanismer i kroppen. Antioxidanter hämmar bildningen eller effekterna av syreradikaler och därför är det bra att få i sig så många antioxidanter som möjligt. I det avseendet är te en utmärkt dryck, eftersom den innehåller större mängder antioxidanter än många frukter, som också är bra källor till antioxidanter.

I framför allt Japan bedrivs omfattande forskning på grönt te, och många resultat tyder på att tedrickande har en negativ effekt på uppkomsten av olika cancerformer, bland annat magcancer, bröstcancer, tarmcancer, prostatacancer och lungcancer. Forskningen har emellertid ifrågasatts eftersom den endast visat effekter i djurförsök eller laboratoriestudier och inga beviskraftiga resultat på människa, och det tycks än så länge inte finnas några entydiga tecken på att te faktiskt skyddar mot cancer. Många andra faktorer inverkar på uppkomsten av sjukdomar som cancer, och man kan inte förlita sig på enbart te som ett medel för att hålla sig frisk. Dricker man mycket te kan det emellertid leda till att man mår bättre och håller sig frisk längre än personer som inte dricker te.

Forskningen har även visat att koffeinet i te tycks hjälpa till att hålla hjärtat och blodkärlen i bra kondition. Det stimulerar blodgenomströmningen och ser på så sätt till att kärlväggarna hålls mjuka och flexibla och motverkar därmed förhårdning av kärlen. Antioxidanterna tycks även hämma upptaget av kolesterol och bildningen av blodproppar. Än så länge saknas det entydiga bevis för att te verkligen skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, men mängden forskningsrön ökar ständigt och sammantaget visar forskningen att de positiva effekterna är så stora att de motiverar ett tedrickande.

Koffein i te

Te innehåller koffein, som skärper koncentrationen och gör att man orkar prestera mer både fysiskt och mentalt. Koffein har även en stimulerande effekt på matsmältningen och ämnesomsättningen och detta tros kunna påskynda neutraliseringen och utsöndrandet av gifter eller ämnen som kroppen inte vill ha. Att te stimulerar bildningen av matsmältningsvätskor kan emellertid vara till nackdel för personer som har problem med sur mage eller andra magproblem, så lider man av sådana åkommor bör man vara återhållsam med hur mycket te man dricker.

Precis som te verkar uppiggande kan det även verka avslappnande och det är inte så motsägelsefullt som det låter. Man kan bli alertare samtidigt som man blir av med oro och nervositet, vilket är en klar fördel om man till exempel ska prestera något och behöver vara både skärpt och avslappnad.

Om man ska nämna några negativa hälsoeffekter av tedrickande så är det att te i viss mån hämmar kroppens upptag av järn. Det handlar emellertid om en så liten påverkan att den i normala fall inte har någon som helst inverkan på kroppen. Äter man en varierad och fullgod kost får man i sig järn i mer än tillräckliga mängder och då spelar den hämmande effekten av te ingen roll för upptaget som helhet. Vill man ändå vara försiktig – för att man till exempel lider av järnbrist eller låga blodvärden – kan man äta mycket c-vitaminrik mat, eftersom c-vitamin hjälper kroppen att ta upp järn. Man kan även undvika att dricka te i samband med att man äter mat, så att teet inte hämmar upptaget av järnet i livsmedlen.

~*~

Summa summarum kan man alltså säga att det är bättre att dricka te än att låta bli. Man kanske inte lever längre eller håller sig friskare tack vare en kopp te om dagen, men man ökar chanserna för att det ska bli så.

DEAL OF THE DAY

Tusen Tack - 100g i påse

 
 
59 kr SENAST SåLDA VARA